Implantologie

V dnešní době se stomatochirurgie čím dál tím více zabývá i zaváděním zubních implantátů a s tím souvisejících výkonů, jako je sinus-lift, řízená kostní regenerace a transplantace autologní kosti či měkkých tkání. Zákroky se provádějí v místním umrtvení s důkladnou premedikací léky proti bolesti a otoku. Mnoho zákroků kryjeme z preventivních důvodů antibiotiky. Pro větší komfort pacienta je možné doplnit premedikaci i léky, po kterých prospí v lehkém spánku většinu zákroku a nemusí se tak stresovat s nepříjemnými pocity a zvuky.
Podstatou léčby zubním implantátem je náhrada kořene chybějícího zubu titanovým šroubem zavedeným do kosti čelisti (tzv. šroubové implantáty). Šroubový implantát nahrazuje chybějící kořen.
Příčinou ztráty jednoho zubu v postranním úseku bývá nejčastěji prasklina zubu nebo selhávajíc endodontické ošetření. Cílem bývá především funkční náhrada ztraceného zubu.
Příčinou ztráty jednoho zubu v estetickém úseku bývá nejčastěji úraz nebo selhávající endodontické ošetření. Cílem ošetření je nahradit nejen zub, ale i ztracenou kost a měkké tkáně tak, aby rekonstrukce byla nejen funkční, ale aby také vypadala co nejpřirozeněji. Proto nejčastěji volíme postup tzv. časné implantace.
Pomocí implantátů lze řešit situaci, kdy v postranním úseku chybí více zubů. Např. mezeru tří zubů můžeme řešit zavedením dvou implantátů a zhotovením tříčlenného můstku. Rozsah může být i větší a při dostatečném množství implantátů lze takto nahradit zuby i ve zcela bezzubé čelisti.
Běžným, avšak většinou nevyhovujícím způsobem ošetření bezzubé čelisti, je zhotovení obyčejné pryskyřičné celkové snímatelné náhrady. Takové řešení ovšem často přináší mnoho problémů, jako je značná nestabilita náhrady při mluvení a žvýkání, ztráta chuti a neposledně také psychickou frustraci ze snímatelné náhrady a bezzubých úst.
Celková šroubovaná pryskyřičná náhrada na implantátech, někdy také nazývaná jako Brånemarkův [brenemarkův] most je výborným řešením takové situace. Při zavedení 5-6 implantátů lze nahradit celý zubní oblouk i chybějící dásňový výběžek a současně dosáhnout velmi dobrého estetického výsledku. Zavedením implantátů v bradovém úseku se lze ve většině případů též vyhnout rozsáhlým augmentacím kosti. Ošetření pevnou zubní náhradou lze tak dosáhnout i tehdy, kdy došlo k výraznějšímu úbytku kosti v postranních úsecích čelisti. Cena tohoto řešení je také výrazně nižší, než tomu bývá u keramických náhrad.